EMCI yacht surveyor

Keurmijnboot.nl is aangesloten bij het EMCI. Dit is de Europese certificeringsinstantie voor o.a. jachtexperts pleziervaartuigen, vergelijkbaar met de HISWA in Nederland.

Door het in 2002 wegvallen van de beëdiging voor het beroep van jacht expert en de daaruit voortvloeiende consequenties werd een behoefte aan een overkoepelende certificeringsinstantie gecreëerd. Op 5 mei 2003 werd het EMCI (European Maritime Certification Institute) opgericht. Het EMCI is een onafhankelijk en zelfstandig opererende organisatie die zich onder andere bezighoudt met het certificeren van maritieme beroepen en bedrijven. Het EMCI verzorgt ook kwaliteitsborging en registratie van onder andere de gecertificeerde jacht experts. Daarnaast zijn onderdelen van het EMCI een waarborgcommissie. een klachtencommissie en een geschillencommissie. Klanten van de de expert kunnen hierop terugvallen in het geval van een conflict, of als men niet tevreden is over de dienstverlening.

De voordelen van een EMCI gecertificeerd expert


Als u als consument kiest voor een EMCI gecertificeerd expert heeft dat zeker voordelen. U bent er in ieder geval zeker van dat de betreffende expert voldoet aan minimale kwaliteitseisen en ruime ervaring heeft met het keuren en taxeren van pleziervaartuigen. Daarnaast is een EMCI Expert door verplichte bijscholing altijd op de hoogte van de laatste technieken en ontwikkelingen in de jachtbouw. Mocht u, om een of andere reden, toch niet tevreden zijn met de door de expert geleverde diensten dan kunt u als opdrachtgever terugvallen op een geschillencommissie die bemiddeld bij eventuele conflicten.

whatsapp